Yerkin Tatishev

Chairman of Kusto Group

Kanat Kopbayev

Kusto Board Member

Orazkhan Karsybekov

Kusto Board Member. Chairman KazPetrol Group

Talgat Turumbayev

Kusto Board Member

Daulet Nurzhanov

Kusto Board Member and CEO Kusto Agro

Alex Donov

Kusto Board Member and CFO